Grace Dance Academy

Giải Khiêu Vũ Nghệ Thuật & Thể Thao Thanh Trung Niên Quận 12 Mở Rộng Lần Thứ 1 Năm 2021

KẾT QUẢ THI ĐẤU TRỰC TUYẾN


Sự kiện 48: Trung niên 3 - Hạng C Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Bebop, Rumba, Tango (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
011 (M) Nguyễn quốc Oai và (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn
020 (M) Lữ ngọc Thái và (F) Nguyễn thị Vân CLB KHẢ ÁI CỦ CHI

Sự kiện 47: Trung niên 3 - Hạng D1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Boston, Tango (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
011 (M) Nguyễn quốc Oai và (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn
002 (M) Nguyễn Văn Vinh và (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12
018 (M) Trần Văn Hải và (F) Phan Thị Hoa Nhà văn hoá lao động quận Tân Bình

Sự kiện 46: Trung niên 3 - Hạng E7 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Walze (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
011 (M) Nguyễn quốc Oai và (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn
002 (M) Nguyễn Văn Vinh và (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12

Sự kiện 45: Trung niên 3 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Tango (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
002 (M) Nguyễn Văn Vinh và (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12
018 (M) Trần Văn Hải và (F) Phan Thị Hoa Nhà văn hoá lao động quận Tân Bình
005 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh và (F) Nguyễn Hồng Tươi Hoàng Minh Biên Hòa ĐN

Sự kiện 44: Trung niên 2 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Tango (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
040 (M) Châu Sơn Tùng và (F) Nguyễn Thị Sương CLB SƠN TÙNG BÌNH PHƯỚC
026 (M) Thạch thi bích Huệ và (F) Vũ Mạnh Hùng Clb TD KV Dưỡng Sinh Vui - Khỏe - Trẻ - Đẹp
003 (M) Thiều Quang Xuân và (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12

Sự kiện 43: Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng B Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Bebop, Boston, Rumba, Tango (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
002 (M) Nguyễn Văn Vinh và (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12
020 (M) Lữ ngọc Thái và (F) Nguyễn thị Vân CLB KHẢ ÁI CỦ CHI
011 (M) Nguyễn quốc Oai và (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn

Sự kiện 42: Trung niên 1 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Boston (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
019 (M) lữ ngọc Thái và (F) Lê thị tuyết Nhung CLB KHẢ ÁI CỦ CHI
004 (M) Vương Hoài Tú và (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12
013 (M) Saphy Ybro Him và (F) Nguyễn ánh Tuyết CLB Khang Vinh Dance
4

028 (M) Trân Thanh Luân và (F) Bành thị hồng Bạch CLB THIÊN KIM NVHLĐ CỦ CHI

Sự kiện 41: Trung niên 2 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Boston (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
011 (M) Nguyễn quốc Oai và (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn
026 (M) Thạch thi bích Huệ và (F) Vũ Mạnh Hùng Clb TD KV Dưỡng Sinh Vui - Khỏe - Trẻ - Đẹp
003 (M) Thiều Quang Xuân và (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12
4

014 (M) Nguyễn văn Hùng và (F) Trần thúy An CLB Khang Vinh Dance

Sự kiện 40: Trung niên 1 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Tango (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
004 (M) Vương Hoài Tú và (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12
019 (M) lữ ngọc Thái và (F) Lê thị tuyết Nhung CLB KHẢ ÁI CỦ CHI
028 (M) Trân Thanh Luân và (F) Bành thị hồng Bạch CLB THIÊN KIM NVHLĐ CỦ CHI

Sự kiện 39: Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng D1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Boston, Tango (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
012 (M) Nguyễn quốc Oai và (F) Nguyễn Thị Huyền Mai Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn
001 (M) Nguyễn văn Vinh và (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12
004 (M) Vương Hoài Tú và (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12
4

020 (M) Lữ ngọc Thái và (F) Nguyễn thị Vân CLB KHẢ ÁI CỦ CHI

Sự kiện 38: Trung niên 2 - Hạng D2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chachacha, Rumba (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
001 (M) Nguyễn văn Vinh và (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12
003 (M) Thiều Quang Xuân và (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12

Sự kiện 37: Trung niên 3 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Boston (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
005 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh và (F) Nguyễn Hồng Tươi Hoàng Minh Biên Hòa ĐN
002 (M) Nguyễn Văn Vinh và (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12

Sự kiện 36: Vô địch - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Boston (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
012 (M) Nguyễn quốc Oai và (F) Nguyễn Thị Huyền Mai Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn
004 (M) Vương Hoài Tú và (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12
017 (M) Nguyễn văn Châu và (F) Trần Thị Tuyết Minh CLB Khang Vinh Dance

Sự kiện 35: Thầy trò - Trung niên 3 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Boston (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
020 (M) Lữ ngọc Thái và (F) Nguyễn thị Vân CLB KHẢ ÁI CỦ CHI
003 (M) Thiều Quang Xuân và (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12

Sự kiện 34: Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Rumba (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
016 (M) Huỳnh mai Nguyên và (F) Nguyễn thị Hằng CLB Khang Vinh Dance
019 (M) lữ ngọc Thái và (F) Lê thị tuyết Nhung CLB KHẢ ÁI CỦ CHI
040 (M) Châu Sơn Tùng và (F) Nguyễn Thị Sương CLB SƠN TÙNG BÌNH PHƯỚC

Sự kiện 33: Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng E6 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Paso (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
002 (M) Nguyễn Văn Vinh và (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12
012 (M) Nguyễn quốc Oai và (F) Nguyễn Thị Huyền Mai Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn
030 (M) Lưu Toàn và (F) Hồ Thị Ngọc Hồng Clb Hà Phú

Sự kiện 32: Thanh niên - Hạng E1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chachacha (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
004 (M) Vương Hoài Tú và (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12
033 (M) Nguyễn Văn Châu và (F) Trần Thị Ngọc Châu Clb Tài Phượng Dancesport
028 (M) Trân Thanh Luân và (F) Bành thị hồng Bạch CLB THIÊN KIM NVHLĐ CỦ CHI

Sự kiện 31: Trung niên 1 - Hạng B Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Bebop, Boston, Rumba, Tango (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
011 (M) Nguyễn quốc Oai và (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn
001 (M) Nguyễn văn Vinh và (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12
019 (M) lữ ngọc Thái và (F) Lê thị tuyết Nhung CLB KHẢ ÁI CỦ CHI

Sự kiện 30: Thanh niên - Hạng FC Latin - C, J, R (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
009 Vũ Hoàng Yến Nhi CLB NGỌC TRÍ Q12
037 Phạm Thị Ngọc Hà Ngôi Sao Đồng Nai

Sự kiện 29: Trung niên 2 - Hạng E3 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Bebop (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
010 (M) Châu sơn Tùng và (F) Ngô Hồng CLB SƠN TÙNG BÌNH PHƯỚC
026 (M) Thạch thi bích Huệ và (F) Vũ Mạnh Hùng Clb TD KV Dưỡng Sinh Vui - Khỏe - Trẻ - Đẹp

Sự kiện 26: Thầy trò - Cao niên - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Rumba (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
002 (M) Nguyễn Văn Vinh và (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12
020 (M) Lữ ngọc Thái và (F) Nguyễn thị Vân CLB KHẢ ÁI CỦ CHI
006 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh và (F) Vũ Minh Thư Hoàng Minh Biên Hòa ĐN

Sự kiện 23: Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng D2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chachacha, Rumba (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
004 (M) Vương Hoài Tú và (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12
012 (M) Nguyễn quốc Oai và (F) Nguyễn Thị Huyền Mai Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn

Sự kiện 22: Trung niên 3 - Hạng D2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chachacha, Rumba (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
002 (M) Nguyễn Văn Vinh và (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12
018 (M) Trần Văn Hải và (F) Phan Thị Hoa Nhà văn hoá lao động quận Tân Bình

Sự kiện 21: Trung niên 3 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Rumba (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
002 (M) Nguyễn Văn Vinh và (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12
032 (M) Lữ ngọc Thái và (F) Nguyễn thị kim Anh CLB NGỌC TRÍ Q12
018 (M) Trần Văn Hải và (F) Phan Thị Hoa Nhà văn hoá lao động quận Tân Bình

Sự kiện 20: Vô địch - Hạng E7 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Walze (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
011 (M) Nguyễn quốc Oai và (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn
001 (M) Nguyễn văn Vinh và (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12
005 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh và (F) Nguyễn Hồng Tươi Hoàng Minh Biên Hòa ĐN

Sự kiện 19: Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng E3 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Bebop (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
001 (M) Nguyễn văn Vinh và (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12
026 (M) Thạch thi bích Huệ và (F) Vũ Mạnh Hùng Clb TD KV Dưỡng Sinh Vui - Khỏe - Trẻ - Đẹp
010 (M) Châu sơn Tùng và (F) Ngô Hồng CLB SƠN TÙNG BÌNH PHƯỚC

Sự kiện 18: Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Tango (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
028 (M) Trân Thanh Luân và (F) Bành thị hồng Bạch CLB THIÊN KIM NVHLĐ CỦ CHI
019 (M) lữ ngọc Thái và (F) Lê thị tuyết Nhung CLB KHẢ ÁI CỦ CHI
010 (M) Châu sơn Tùng và (F) Ngô Hồng CLB SƠN TÙNG BÌNH PHƯỚC

Sự kiện 17: Vô địch - Hạng E10 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Bachata (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
031 (M) Lữ ngọc Thái và (F) Nguyễn thị kim Phượng CLB NGỌC TRÍ Q12
006 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh và (F) Vũ Minh Thư Hoàng Minh Biên Hòa ĐN

Sự kiện 16: Vô địch - Hạng E1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chachacha (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
004 (M) Vương Hoài Tú và (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12
033 (M) Nguyễn Văn Châu và (F) Trần Thị Ngọc Châu Clb Tài Phượng Dancesport

Sự kiện 15: Trung niên 2 - Hạng D1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Boston, Tango (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
001 (M) Nguyễn văn Vinh và (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12
003 (M) Thiều Quang Xuân và (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12

Sự kiện 14: Trung niên 1 - Hạng D1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Boston, Tango (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
004 (M) Vương Hoài Tú và (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12
026 (M) Thạch thi bích Huệ và (F) Vũ Mạnh Hùng Clb TD KV Dưỡng Sinh Vui - Khỏe - Trẻ - Đẹp

Sự kiện 13: Thầy trò - Trung niên 3 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Rumba (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
006 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh và (F) Vũ Minh Thư Hoàng Minh Biên Hòa ĐN
030 (M) Lưu Toàn và (F) Hồ Thị Ngọc Hồng Clb Hà Phú
020 (M) Lữ ngọc Thái và (F) Nguyễn thị Vân CLB KHẢ ÁI CỦ CHI

Sự kiện 12: Vô địch - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Rumba (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
004 (M) Vương Hoài Tú và (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12
017 (M) Nguyễn văn Châu và (F) Trần Thị Tuyết Minh CLB Khang Vinh Dance
012 (M) Nguyễn quốc Oai và (F) Nguyễn Thị Huyền Mai Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn
4

001 (M) Nguyễn văn Vinh và (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12

Sự kiện 11: Vô địch - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Tango (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
001 (M) Nguyễn văn Vinh và (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12
012 (M) Nguyễn quốc Oai và (F) Nguyễn Thị Huyền Mai Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn
019 (M) lữ ngọc Thái và (F) Lê thị tuyết Nhung CLB KHẢ ÁI CỦ CHI

Sự kiện 10: Thanh niên - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Tango (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
028 (M) Trân Thanh Luân và (F) Bành thị hồng Bạch CLB THIÊN KIM NVHLĐ CỦ CHI
004 (M) Vương Hoài Tú và (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12
005 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh và (F) Nguyễn Hồng Tươi Hoàng Minh Biên Hòa ĐN
4

003 (M) Thiều Quang Xuân và (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12

Sự kiện 9: Trung niên 2 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Rumba (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
011 (M) Nguyễn quốc Oai và (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn
014 (M) Nguyễn văn Hùng và (F) Trần thúy An CLB Khang Vinh Dance
003 (M) Thiều Quang Xuân và (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12

Sự kiện 8: Trung niên 1 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Rumba (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
013 (M) Saphy Ybro Him và (F) Nguyễn ánh Tuyết CLB Khang Vinh Dance
028 (M) Trân Thanh Luân và (F) Bành thị hồng Bạch CLB THIÊN KIM NVHLĐ CỦ CHI
019 (M) lữ ngọc Thái và (F) Lê thị tuyết Nhung CLB KHẢ ÁI CỦ CHI
4

004 (M) Vương Hoài Tú và (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12

Sự kiện 7: Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Boston (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
012 (M) Nguyễn quốc Oai và (F) Nguyễn Thị Huyền Mai Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn
019 (M) lữ ngọc Thái và (F) Lê thị tuyết Nhung CLB KHẢ ÁI CỦ CHI
003 (M) Thiều Quang Xuân và (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12

Sự kiện 6: CLB Khang Vinh Dance - Trung niên 1 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Boston (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
013 (M) Saphy Ybro Him và (F) Nguyễn ánh Tuyết CLB Khang Vinh Dance
015 (M) Mai Tấn Danh và (F) Nguyễn thị ngọc Xoan CLB Khang Vinh Dance
014 (M) Nguyễn văn Hùng và (F) Trần thúy An CLB Khang Vinh Dance

Sự kiện 5: Thanh niên - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Rumba (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
004 (M) Vương Hoài Tú và (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12
028 (M) Trân Thanh Luân và (F) Bành thị hồng Bạch CLB THIÊN KIM NVHLĐ CỦ CHI
005 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh và (F) Nguyễn Hồng Tươi Hoàng Minh Biên Hòa ĐN
4

032 (M) Lữ ngọc Thái và (F) Nguyễn thị kim Anh CLB NGỌC TRÍ Q12

Sự kiện 4: CLB Khang Vinh Dance - Trung niên 1 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Rumba (Chung kết)

Hạng
Ranking
SBD
ID
Vận động viên
Athletes
Đơn vị
Unit
017 (M) Nguyễn văn Châu và (F) Trần Thị Tuyết Minh CLB Khang Vinh Dance
016 (M) Huỳnh mai Nguyên và (F) Nguyễn thị Hằng CLB Khang Vinh Dance
015 (M) Mai Tấn Danh và (F) Nguyễn thị ngọc Xoan CLB Khang Vinh Dance