Grace Dance Academy

Giải Khiêu Vũ Nghệ Thuật & Thể Thao Thanh Trung Niên Quận 12 Mở Rộng Lần Thứ 1 Năm 2021

TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

Sự kiện 1: Linedance Bảng A - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha, Rumba, Bebop, Boston, Tango, Paso, Walze, Bebop 2 Nữ, Salsa, Bachata, Tango Argentine - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 10:00 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
022 Clb Lê Viễn Q3 Clb Lê Viễn #1
024 Clb KV Dưỡng Sinh Hiền Nguyễn - ChaCha Clb Hiền Nguyễn Q12 #1
025 Clb KV Dưỡng Sinh Hiền Nguyễn - Boston Clb Hiền Nguyễn Q12 #1
029 nhóm 2 Clb TD KV Dưỡng Sinh Vui - Khỏe - Trẻ - Đẹp #1

Sự kiện 2: Linedance Bảng B - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha, Rumba, Bebop, Boston, Tango, Paso, Walze, Bebop 2 Nữ, Salsa, Bachata, Tango Argentine - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 10:30:15 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
023 Clb KV Dưỡng Sinh Hiền Nguyễn - Bachata Clb Hiền Nguyễn Q12 #1
027 Nhóm 1 Clb TD KV Dưỡng Sinh Vui - Khỏe - Trẻ - Đẹp #1
021 Line dance Chachacha Clb KV Đức Hùng dancesport #1
038 Clb Lucky Star Hà Đô Clb Lucky Star Hà Đô #1

Sự kiện 3: Linedance Bảng C - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha, Rumba, Bebop, Boston, Tango, Paso, Walze, Bebop 2 Nữ, Salsa, Bachata, Tango Argentine - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 11:00:30 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
034 Clb Ngọc Trí Q12 CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
035 Clb Khang Vinh Dance CLB Khang Vinh Dance #1
036 Clb Sola Linedance Clb Sola Line Dance #1
039 Clb Đức Hùng Clb KV Đức Hùng dancesport #1

Sự kiện 4: CLB Khang Vinh Dance - Trung niên 1 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:01:30 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
017 (M) Nguyễn văn Châu - (F) Trần Thị Tuyết Minh CLB Khang Vinh Dance #1
016 (M) Huỳnh mai Nguyên - (F) Nguyễn thị Hằng CLB Khang Vinh Dance #1
015 (M) Mai Tấn Danh - (F) Nguyễn thị ngọc Xoan CLB Khang Vinh Dance #1

Sự kiện 5: Thanh niên - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:01:30 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
004 (M) Vương Hoài Tú - (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
028 (M) Trân Thanh Luân - (F) Bành thị hồng Bạch CLB THIÊN KIM NVHLĐ CỦ CHI #1
005 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Nguyễn Hồng Tươi Hoàng Minh Biên Hòa ĐN #1
032 (M) Lữ ngọc Thái - (F) Nguyễn thị kim Anh CLB NGỌC TRÍ Q12 #1

Sự kiện 6: CLB Khang Vinh Dance - Trung niên 1 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:04:15 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
013 (M) Saphy Ybro Him - (F) Nguyễn ánh Tuyết CLB Khang Vinh Dance #1
015 (M) Mai Tấn Danh - (F) Nguyễn thị ngọc Xoan CLB Khang Vinh Dance #1
014 (M) Nguyễn văn Hùng - (F) Trần thúy An CLB Khang Vinh Dance #1

Sự kiện 7: Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:04:15 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
012 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Huyền Mai Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn #1
019 (M) lữ ngọc Thái - (F) Lê thị tuyết Nhung CLB KHẢ ÁI CỦ CHI #1
003 (M) Thiều Quang Xuân - (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12 #1

Sự kiện 8: Trung niên 1 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:07:00 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
013 (M) Saphy Ybro Him - (F) Nguyễn ánh Tuyết CLB Khang Vinh Dance #1
028 (M) Trân Thanh Luân - (F) Bành thị hồng Bạch CLB THIÊN KIM NVHLĐ CỦ CHI #1
019 (M) lữ ngọc Thái - (F) Lê thị tuyết Nhung CLB KHẢ ÁI CỦ CHI #1
004 (M) Vương Hoài Tú - (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1

Sự kiện 9: Trung niên 2 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:07:00 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn #1
014 (M) Nguyễn văn Hùng - (F) Trần thúy An CLB Khang Vinh Dance #1
003 (M) Thiều Quang Xuân - (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12 #1

Sự kiện 10: Thanh niên - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:09:45 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
028 (M) Trân Thanh Luân - (F) Bành thị hồng Bạch CLB THIÊN KIM NVHLĐ CỦ CHI #1
004 (M) Vương Hoài Tú - (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
005 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Nguyễn Hồng Tươi Hoàng Minh Biên Hòa ĐN #1
003 (M) Thiều Quang Xuân - (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12 #1

Sự kiện 11: Vô địch - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:09:45 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
001 (M) Nguyễn văn Vinh - (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
012 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Huyền Mai Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn #1
019 (M) lữ ngọc Thái - (F) Lê thị tuyết Nhung CLB KHẢ ÁI CỦ CHI #1

Sự kiện 12: Vô địch - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:12:30 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
004 (M) Vương Hoài Tú - (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
017 (M) Nguyễn văn Châu - (F) Trần Thị Tuyết Minh CLB Khang Vinh Dance #1
012 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Huyền Mai Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn #1
001 (M) Nguyễn văn Vinh - (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12 #1

Sự kiện 13: Thầy trò - Trung niên 3 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:12:30 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
006 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Vũ Minh Thư Hoàng Minh Biên Hòa ĐN #1
030 (M) Lưu Toàn - (F) Hồ Thị Ngọc Hồng Clb Hà Phú #1
020 (M) Lữ ngọc Thái - (F) Nguyễn thị Vân CLB KHẢ ÁI CỦ CHI #1

Sự kiện 14: Trung niên 1 - Hạng D1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston, Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:15:15 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
004 (M) Vương Hoài Tú - (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
026 (M) Thạch thi bích Huệ - (F) Vũ Mạnh Hùng Clb TD KV Dưỡng Sinh Vui - Khỏe - Trẻ - Đẹp #1

Sự kiện 15: Trung niên 2 - Hạng D1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston, Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:15:15 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
001 (M) Nguyễn văn Vinh - (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
003 (M) Thiều Quang Xuân - (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12 #1

Sự kiện 16: Vô địch - Hạng E1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:20:45 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
004 (M) Vương Hoài Tú - (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
033 (M) Nguyễn Văn Châu - (F) Trần Thị Ngọc Châu Clb Tài Phượng Dancesport #1

Sự kiện 17: Vô địch - Hạng E10 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Bachata - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:23:30 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
031 (M) Lữ ngọc Thái - (F) Nguyễn thị kim Phượng CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
006 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Vũ Minh Thư Hoàng Minh Biên Hòa ĐN #1

Sự kiện 18: Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:26:15 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
028 (M) Trân Thanh Luân - (F) Bành thị hồng Bạch CLB THIÊN KIM NVHLĐ CỦ CHI #1
019 (M) lữ ngọc Thái - (F) Lê thị tuyết Nhung CLB KHẢ ÁI CỦ CHI #1
010 (M) Châu sơn Tùng - (F) Ngô Hồng CLB SƠN TÙNG BÌNH PHƯỚC #1

Sự kiện 19: Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng E3 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Bebop - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:29:00 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
001 (M) Nguyễn văn Vinh - (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
026 (M) Thạch thi bích Huệ - (F) Vũ Mạnh Hùng Clb TD KV Dưỡng Sinh Vui - Khỏe - Trẻ - Đẹp #1
010 (M) Châu sơn Tùng - (F) Ngô Hồng CLB SƠN TÙNG BÌNH PHƯỚC #1

Sự kiện 20: Vô địch - Hạng E7 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Walze - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:31:45 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn #1
001 (M) Nguyễn văn Vinh - (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
005 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Nguyễn Hồng Tươi Hoàng Minh Biên Hòa ĐN #1

Sự kiện 21: Trung niên 3 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:34:30 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
002 (M) Nguyễn Văn Vinh - (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
032 (M) Lữ ngọc Thái - (F) Nguyễn thị kim Anh CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
018 (M) Trần Văn Hải - (F) Phan Thị Hoa Nhà văn hoá lao động quận Tân Bình #1

Sự kiện 22: Trung niên 3 - Hạng D2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha, Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:37:15 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
002 (M) Nguyễn Văn Vinh - (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
018 (M) Trần Văn Hải - (F) Phan Thị Hoa Nhà văn hoá lao động quận Tân Bình #1

Sự kiện 23: Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng D2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha, Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:37:15 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
004 (M) Vương Hoài Tú - (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
012 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Huyền Mai Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn #1

Sự kiện 24: Thanh niên - Hạng F1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:42:45 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
009 Vũ Hoàng Yến Nhi CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
037 Phạm Thị Ngọc Hà Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 25: Thanh niên - Hạng F2 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:45:30 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
009 Vũ Hoàng Yến Nhi CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
037 Phạm Thị Ngọc Hà Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 26: Thầy trò - Cao niên - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:48:15 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
002 (M) Nguyễn Văn Vinh - (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
020 (M) Lữ ngọc Thái - (F) Nguyễn thị Vân CLB KHẢ ÁI CỦ CHI #1
006 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Vũ Minh Thư Hoàng Minh Biên Hòa ĐN #1

Sự kiện 27: Thanh niên - Hạng FD1 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:51:00 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
009 Vũ Hoàng Yến Nhi CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
037 Phạm Thị Ngọc Hà Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 28: Thanh niên - Hạng F3 Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 13:56:30 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
009 Vũ Hoàng Yến Nhi CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
037 Phạm Thị Ngọc Hà Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 29: Trung niên 2 - Hạng E3 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Bebop - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 13:59:15 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
010 (M) Châu sơn Tùng - (F) Ngô Hồng CLB SƠN TÙNG BÌNH PHƯỚC #1
026 (M) Thạch thi bích Huệ - (F) Vũ Mạnh Hùng Clb TD KV Dưỡng Sinh Vui - Khỏe - Trẻ - Đẹp #1

Sự kiện 30: Thanh niên - Hạng FC Latin - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): C, R, J - Latin

Giờ dự kiến (Time est): 14:02:00 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
009 Vũ Hoàng Yến Nhi CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
037 Phạm Thị Ngọc Hà Ngôi Sao Đồng Nai #1

Sự kiện 31: Trung niên 1 - Hạng B Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba, Bebop, Boston, Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:10:15 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn #1
001 (M) Nguyễn văn Vinh - (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
019 (M) lữ ngọc Thái - (F) Lê thị tuyết Nhung CLB KHẢ ÁI CỦ CHI #1

Sự kiện 32: Thanh niên - Hạng E1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:21:15 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
004 (M) Vương Hoài Tú - (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
033 (M) Nguyễn Văn Châu - (F) Trần Thị Ngọc Châu Clb Tài Phượng Dancesport #1
028 (M) Trân Thanh Luân - (F) Bành thị hồng Bạch CLB THIÊN KIM NVHLĐ CỦ CHI #1

Sự kiện 33: Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng E6 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Paso - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:24:00 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
002 (M) Nguyễn Văn Vinh - (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
012 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Huyền Mai Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn #1
030 (M) Lưu Toàn - (F) Hồ Thị Ngọc Hồng Clb Hà Phú #1

Sự kiện 34: Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng E2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:26:45 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
016 (M) Huỳnh mai Nguyên - (F) Nguyễn thị Hằng CLB Khang Vinh Dance #1
019 (M) lữ ngọc Thái - (F) Lê thị tuyết Nhung CLB KHẢ ÁI CỦ CHI #1
040 (M) Châu Sơn Tùng - (F) Nguyễn Thị Sương CLB SƠN TÙNG BÌNH PHƯỚC #1

Sự kiện 35: Thầy trò - Trung niên 3 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:29:30 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
020 (M) Lữ ngọc Thái - (F) Nguyễn thị Vân CLB KHẢ ÁI CỦ CHI #1
003 (M) Thiều Quang Xuân - (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12 #1

Sự kiện 36: Vô địch - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:29:30 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
012 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Huyền Mai Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn #1
004 (M) Vương Hoài Tú - (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
017 (M) Nguyễn văn Châu - (F) Trần Thị Tuyết Minh CLB Khang Vinh Dance #1

Sự kiện 37: Trung niên 3 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:29:30 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
005 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Nguyễn Hồng Tươi Hoàng Minh Biên Hòa ĐN #1
002 (M) Nguyễn Văn Vinh - (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1

Sự kiện 38: Trung niên 2 - Hạng D2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Chachacha, Rumba - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:32:15 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
001 (M) Nguyễn văn Vinh - (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
003 (M) Thiều Quang Xuân - (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12 #1

Sự kiện 39: Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng D1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston, Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:37:45 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
012 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Huyền Mai Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn #1
001 (M) Nguyễn văn Vinh - (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
004 (M) Vương Hoài Tú - (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
020 (M) Lữ ngọc Thái - (F) Nguyễn thị Vân CLB KHẢ ÁI CỦ CHI #1

Sự kiện 40: Trung niên 1 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:43:15 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
004 (M) Vương Hoài Tú - (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
019 (M) lữ ngọc Thái - (F) Lê thị tuyết Nhung CLB KHẢ ÁI CỦ CHI #1
028 (M) Trân Thanh Luân - (F) Bành thị hồng Bạch CLB THIÊN KIM NVHLĐ CỦ CHI #1

Sự kiện 41: Trung niên 2 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:46:00 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn #1
026 (M) Thạch thi bích Huệ - (F) Vũ Mạnh Hùng Clb TD KV Dưỡng Sinh Vui - Khỏe - Trẻ - Đẹp #1
003 (M) Thiều Quang Xuân - (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
014 (M) Nguyễn văn Hùng - (F) Trần thúy An CLB Khang Vinh Dance #1

Sự kiện 42: Trung niên 1 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

4 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:46:00 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
019 (M) lữ ngọc Thái - (F) Lê thị tuyết Nhung CLB KHẢ ÁI CỦ CHI #1
004 (M) Vương Hoài Tú - (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
013 (M) Saphy Ybro Him - (F) Nguyễn ánh Tuyết CLB Khang Vinh Dance #1
028 (M) Trân Thanh Luân - (F) Bành thị hồng Bạch CLB THIÊN KIM NVHLĐ CỦ CHI #1

Sự kiện 43: Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng B Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba, Bebop, Boston, Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:48:45 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
002 (M) Nguyễn Văn Vinh - (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
020 (M) Lữ ngọc Thái - (F) Nguyễn thị Vân CLB KHẢ ÁI CỦ CHI #1
011 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn #1

Sự kiện 44: Trung niên 2 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:59:45 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
040 (M) Châu Sơn Tùng - (F) Nguyễn Thị Sương CLB SƠN TÙNG BÌNH PHƯỚC #1
026 (M) Thạch thi bích Huệ - (F) Vũ Mạnh Hùng Clb TD KV Dưỡng Sinh Vui - Khỏe - Trẻ - Đẹp #1
003 (M) Thiều Quang Xuân - (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12 #1

Sự kiện 45: Trung niên 3 - Hạng E5 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 14:59:45 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
002 (M) Nguyễn Văn Vinh - (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
018 (M) Trần Văn Hải - (F) Phan Thị Hoa Nhà văn hoá lao động quận Tân Bình #1
005 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Nguyễn Hồng Tươi Hoàng Minh Biên Hòa ĐN #1

Sự kiện 46: Trung niên 3 - Hạng E7 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Walze - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 15:02:30 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn #1
002 (M) Nguyễn Văn Vinh - (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1

Sự kiện 47: Trung niên 3 - Hạng D1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Boston, Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 15:05:15 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn #1
002 (M) Nguyễn Văn Vinh - (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
018 (M) Trần Văn Hải - (F) Phan Thị Hoa Nhà văn hoá lao động quận Tân Bình #1

Sự kiện 48: Trung niên 3 - Hạng C Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

2 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba, Bebop, Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 15:10:45 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
011 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn #1
020 (M) Lữ ngọc Thái - (F) Nguyễn thị Vân CLB KHẢ ÁI CỦ CHI #1

Sự kiện 49: Trung niên 2 - Hạng B Khiêu Vũ Nghệ Thuật - Chung kết

3 vận động viên (athletes)

Điệu (Dance): Rumba, Bebop, Boston, Tango - Khiêu Vũ Nghệ Thuật

Giờ dự kiến (Time est): 15:19:00 16/1

SBD (ID) Vận động viên (athletes) Đơn vị (Unit) Heat
001 (M) Nguyễn văn Vinh - (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
004 (M) Vương Hoài Tú - (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12 #1
019 (M) lữ ngọc Thái - (F) Lê thị tuyết Nhung CLB KHẢ ÁI CỦ CHI #1