Grace Dance Academy

Giải Khiêu Vũ Nghệ Thuật & Thể Thao Thanh Trung Niên Quận 12 Mở Rộng Lần Thứ 1 Năm 2021

SỰ KIỆN DƯỚI 3 VẬN ĐỘNG VIÊN

Trung niên 1 - Hạng D1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Boston, Tango)

SBD Vận động viên Đơn vị
004 (M) Vương Hoài Tú - (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12
026 (M) Thạch thi bích Huệ - (F) Vũ Mạnh Hùng Clb TD KV Dưỡng Sinh Vui - Khỏe - Trẻ - Đẹp

Trung niên 2 - Hạng D1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Boston, Tango)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Nguyễn văn Vinh - (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12
003 (M) Thiều Quang Xuân - (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12

Trung niên 2 - Hạng D2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chachacha, Rumba)

SBD Vận động viên Đơn vị
001 (M) Nguyễn văn Vinh - (F) Nguyễn Thị Thảo CLB NGỌC TRÍ Q12
003 (M) Thiều Quang Xuân - (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12

Trung niên 2 - Hạng E3 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Bebop)

SBD Vận động viên Đơn vị
010 (M) Châu sơn Tùng - (F) Ngô Hồng CLB SƠN TÙNG BÌNH PHƯỚC
026 (M) Thạch thi bích Huệ - (F) Vũ Mạnh Hùng Clb TD KV Dưỡng Sinh Vui - Khỏe - Trẻ - Đẹp

Trung niên 3 - Hạng C Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Rumba, Bebop, Tango)

SBD Vận động viên Đơn vị
011 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn
020 (M) Lữ ngọc Thái - (F) Nguyễn thị Vân CLB KHẢ ÁI CỦ CHI

Trung niên 3 - Hạng D2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chachacha, Rumba)

SBD Vận động viên Đơn vị
002 (M) Nguyễn Văn Vinh - (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12
018 (M) Trần Văn Hải - (F) Phan Thị Hoa Nhà văn hoá lao động quận Tân Bình

Trung niên 3 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Boston)

SBD Vận động viên Đơn vị
002 (M) Nguyễn Văn Vinh - (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12
005 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Nguyễn Hồng Tươi Hoàng Minh Biên Hòa ĐN

Vô địch - Hạng E1 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chachacha)

SBD Vận động viên Đơn vị
004 (M) Vương Hoài Tú - (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12
033 (M) Nguyễn Văn Châu - (F) Trần Thị Ngọc Châu Clb Tài Phượng Dancesport

Vô địch - Hạng E10 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Bachata)

SBD Vận động viên Đơn vị
006 (M) Ngọc Sơn Hoàng Minh - (F) Vũ Minh Thư Hoàng Minh Biên Hòa ĐN
031 (M) Lữ ngọc Thái - (F) Nguyễn thị kim Phượng CLB NGỌC TRÍ Q12

Thầy trò - Trung niên 2 - Hạng D2 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Chachacha, Rumba)

SBD Vận động viên Đơn vị
004 (M) Vương Hoài Tú - (F) Nguyễn thi kim Phương CLB NGỌC TRÍ Q12
012 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Huyền Mai Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn

Thầy trò - Trung niên 3 - Hạng E4 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Boston)

SBD Vận động viên Đơn vị
003 (M) Thiều Quang Xuân - (F) Nguyễn Thi Phong CLB NGỌC TRÍ Q12
020 (M) Lữ ngọc Thái - (F) Nguyễn thị Vân CLB KHẢ ÁI CỦ CHI

Thanh niên - Hạng F1 Latin (C)

SBD Vận động viên Đơn vị
009 Vũ Hoàng Yến Nhi CLB NGỌC TRÍ Q12
037 Phạm Thị Ngọc Hà Ngôi Sao Đồng Nai

Thanh niên - Hạng F2 Latin (R)

SBD Vận động viên Đơn vị
009 Vũ Hoàng Yến Nhi CLB NGỌC TRÍ Q12
037 Phạm Thị Ngọc Hà Ngôi Sao Đồng Nai

Thanh niên - Hạng FD1 Latin (C, R)

SBD Vận động viên Đơn vị
009 Vũ Hoàng Yến Nhi CLB NGỌC TRÍ Q12
037 Phạm Thị Ngọc Hà Ngôi Sao Đồng Nai

Trung niên 3 - Hạng E7 Khiêu Vũ Nghệ Thuật (Walze)

SBD Vận động viên Đơn vị
002 (M) Nguyễn Văn Vinh - (F) Trân Thi thanh Hương CLB NGỌC TRÍ Q12
011 (M) Nguyễn quốc Oai - (F) Nguyễn Thị Phượng Khiêu vũ sài gòn Quốc Nguyễn

Thanh niên - Hạng F3 Latin (J)

SBD Vận động viên Đơn vị
009 Vũ Hoàng Yến Nhi CLB NGỌC TRÍ Q12
037 Phạm Thị Ngọc Hà Ngôi Sao Đồng Nai

Thanh niên - Hạng FC Latin (C, R, J)

SBD Vận động viên Đơn vị
009 Vũ Hoàng Yến Nhi CLB NGỌC TRÍ Q12
037 Phạm Thị Ngọc Hà Ngôi Sao Đồng Nai