Grace Dance Academy

Giải Khiêu Vũ Nghệ Thuật & Thể Thao Thanh Trung Niên Quận 12 Mở Rộng Lần Thứ 1 Năm 2021

Thời gian diễn ra: 16/1/2021

Địa điểm: Nhà Hàng Cần Phong 1

Thời gian đăng ký online từ 13:42 15/01/2021 đến 13:55 15/01/2021.

Địa chỉ: 106 Tô ký

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ